آینه لیزر در واقع منتقل کننده هایی با تلفات پایین می‌باشند که از آنجایی که خروجی لیزر بایستی در همگی نقاط میز کار اعمال شود به آن‌ها نیاز است . از این رو از آینه هایی فلزی و سیلیکونی آبکاری شده استفادهمیشود که بین آینه لیزر با زاویه 45 درجه نسبت به تابیدن و بازتابش قرار میگیرند و پرتو را به مقدار 90 درجه منتقل می نمایند . آینه دستگاه برش لیزری در بازار با پوشش های دی الکتریک و فلزی مو جودهستند .
آینه دستگاه برش لیزری سیلیکونی

این مدل آینه لیزر را می شود به عنوان شایسته ترین مدل آینه دستگاه برش و حکاکی لیزری تعیین کرد . چون مهم ترین نکته در آینه لیزر درصد رفلکس نور است که آینه لیزر سیلیکونی بیشترین میزانرفلکس را دارا میباشد .
هر آنچه که از میزان رفلکس آینه لیزر کاسته شود ناچار به ارتقا توان تیوب لیزر و پاور دستگاه برش و حکاکی لیزری هستیم .
از معایب آینه لیزر سیلیکونی می شود به آسیب پذیری آن اشاره نمود که در صورت رها شدن از دست اپراتور احتمال شکستن آن موجود هست .
قیمت آینه دستگاه برش و حکاکی لیزری

برای اطلاع از بها آینه لیزر می‌توانید با همکاران ما در کمپانی روتک تماس حاصل نمائید .