تسمه های دستگاه برش لیزری از آنجایی که بایستی دقت موتورهای رتبه بندی شده در‌حد چند دهم درجه را منتقل نمایند , از مدل تایمینگ ( Timing ) یا این که دندانه دار می‌باشند هم چنین میزانانعطاف و کشش این سیستم ها در اندازه دقت بسیار تاثیر گذار می‌باشند لذا جنس پلیمر و بافت نخی تسمه دوچندان دارای اهمیت می‌باشد . فاصله گام دندانه ها و میزان دقت از روی کد روی تسمه شناسایی می‌شود .