تقسیم کننده هوا 6 به 4 دستگاه لیزر:

تقسیم کننده هوا قابلیت و امکان ورود هوا از دو قسمت بر روی خروجی هد را مهیا می نماید این قضیه به کاهش سایه تولید شده در هنگام حکاکی و عدم لرزش مهره لنز کمک بسزایی می نماید