یا لیزر پونیتر قطعه ای است که به اپراتور یاری می نماید محل آغاز فعالیت را قبل از حکاکی و برش لیزر انتخاب نماید در بخش اعظمی مورد ها بازدارنده از تلفات متریال می‌شود . علاوه بر این با این قطعه میتوان ارتفاع هد را در وضعیت های متفاوت فوکوس کرد . در طولانی زمان تاثیر بسزایی در کارکرد دستگاه داراست هنگامی که دات پوینتر دستگاه برش لیزری آسیب ببیند اپراتور بدون این قطعه دچار سختیمی گردد .