روتاری سه نظام دستگاه برش و حکاکی لیزری دارنده یک سه نظام و یک مرغک جهت نگهداری کار است حداکثر دهنده بین این دوحدود 30 سانتی متر است در مقایسه با روتاری دوار قابلیت به دست آوردنکارهای نامتقارن و چندین ضلعی را فراهم می سازد . سه نظام این قطعه نیز به سمت داخل هم در جهت خارج امکان گرفتن کار را دارا می‌باشد .