در دستگاه های لیزر گونه های مختلفی از ریل از قبیل ریل مدور , تخت , سریع , واگنی و . . . استفاده میگردد با دقت به برآورد های طراحی مهندسی برای دستگاهی که برش های رایج و متداول در هر دو عملیات حکاکی و برش کاری را انجام میدهند . ریل تخت تحت عنوان شایسته ترین مورد در‌این گونه استفاده تعیین شده و تا به امروز بی نقص ترین سیستم بوده است .