محافظ پلاستیکی و جداازهم برای حفاظت از کابل دمای برق موتور , میکروسوئیچ های محور و سایر ادوات الکتریکی که نیازمند ارتباط با پردازشگر مرکزی میباشند .