محافظ پلاستیکی و منعطف برای حفاظت شلنگ هوا و سیم های مرتبط با سنسور فوکوس یا لیزر پوینتر ( نشانگر ) که با حرکت هد محور X حرکت می نماید .