محل ورودی برق دستگاه میباشد که توان عبور جریان تا 25 آمپر را دارا است . این سوکت , سه رشته کابل فاز , نول و ارت را به سیستم الکتریکی منتقل می نماید .