فیلترهای برقی در دستگاه های صنعتی از قبیل دستگاه های لیزر دارنده حالت LC ( سلفی – خازنی ) است که نوسانات ناشی از پاورها و سیستم های سوئیچینگ ولتاژ بالا را حذف می نماید . وجود این قطعه نیز به کیفیت برق ورودی کمک کرده و نیز بازدارنده از انتشارات نوسانات به بقیه وسیله های برقی موازی می شودکه به جهت داشتن شرایط فنری موجب عدم فشار بر جداره شیشه ای تیوب دستگاه برش و حکاکی لیزری می‌شود.