لنز دستگاه لیزر , یکی از مهمترین بخش های دستگاه برش لیزری هست که وظیفه متمرکز کردن پرتوهای خروجی از تیوب لیزر در یک نقطه را دارا است این نوع لنز ادغام دو دسته از عدسی های محدب و مقعر میباشد . لنزهای دستگاه برش لیزری فوکوس های متفاوتی دارا هستند که با توجه به نوع کاربرد بایستی دسته خاص مورد استفاده قرار گیرد , محل قرار گیری لنز در اجسامی که میتواند دستگاه روی آنها فعالیت انجام دهد اهمیت فراوانی دارد از طرفی تمیز نگه داشتن و تهیه و تنظیم بودن آینه بالای هد در طول این قطعه تاثیر بسزایی داراست .
پرکاربردترین لنز دستگاه برش لیزری جهت فعالیت در دستگاه برش لیزری غیر فلزات عبارت است از :
لنز 2 , 2/5 و 4 اینچ
لنز 2 اینچ ( 5/08 سانتی متر ) : در‌این مدل لنز لیزر فاصله بین متریال و لنز برابر5/08 سانتی متر می‌باشد که بجهت فاصله کم بین هد لیزر و متریال معمولا این نوع لنز جهت حکاکی سفارش می شود .
لنز 2 اینچ

لنز 2/5 اینچ ( 6/35 سانتیمتر ) : این گونه لنز دستگاه برش لیزری را می شود به عنوان پرکاربردترین لنز جهت حکاکی و برش نامید . فاصله بین متریال تا لنز برابر با 6/35 سانتی متر است .
لنز 2/5 اینچ
لنز 4 اینچ ( 10/16 سانتیمتر ) :
این گونه لنز معمولا جهت برش پیشنهاد میشود , همینطور لنز 4 اینچ جهت برش متریال های ضخامت بالا در دستگاه های لیزر با میز ثابت استفاده میگردد و این قابلیت و امکان را آماده می نماید که بتوانیم فاصله بین متریال تا سر هد لیزر را افزایش دهیم.

منابع:
شرکت روتک

لنز دستگاه لیزر – خرید و قیمت انواع لنز لیزر 2، 2.5، 4 اینچی – روتک