محل اتصال درب لیزر با بدنه دستگاه میباشد که توان تحمل وزن درب نسبتا سنگین وزن لیزر را دارا است . جنس این قطعه آلمینیوم یا سرب خشک میباشد .