لوله هد وظیفه تنظیم ارتفاع لنز با قطعه مناسب و از طرفی نگهداری لنز و صاف نگه داشتن پرتو را بر عهده دارد.

لوله هد مناسب قابلیت نصب لنزهای 2 ، 2.5 و 4 اینچ را باید داشته باشد.