تقسیم کننده هوا 6 به 4 دستگاه برش و حکاکی لیزری :

تقسیم کننده هوا قابلیت و امکان ورود هوا از دو قسمت بر روی خروجی هد را آماده می نماید این مورد به کاهش سایه تولید شده در هنگام حکاکی و عدم لرزش مهره لنز کمک بسزایی می نماید .