این مین برد ساخت شرکت به همین اسم است که به واقع میتوان اظهار کرد بر طبق گونه های شبیه در بازار دارنده قیمت بالاتر و کیفیت متوسطی است .
استفاده از مین برد لترو در مقایسه با بقیه نوع های شبیه رو به کاهش می‌باشد . مین برد لترو امکان اتصال flash و usb را دارا است .