مین برد لترو 6585 نسل پس از نوع لیترو 6565 میباشد از مواقعی که در این مدل ارتقا پیدا کرده می شود به بدنه فلزی جهت عدم تولید نویز , قابلیت و امکان ارتباط از روش پورت شبکه و تغییرکیبورد , اشاره نمود . قفل سخت افزاری هم چنان درین گونه مورد استفاده بوده و با گونه 6565 یکسان میباشد .