نمایشگر چیلر دستگاه برش و حکاکی لیزری اساسا کنترل کننده دمای چیلر و مسئول پردازش در دستگاه برش و حکاکی لیزری هست روشن و خاموش شدن کمپرسور , شیر برقی فن و سایر قطعات بوسیله این کنترلر انجام می‌شود . بدون وجود نمایشگر چیلر , چیلر دستگاه برش لیزری نمی تواند دمای آب را ثابت و یا این که تنظیم کند . گونه های هوشمند این کنترلر دمای آب را متناسب با دمای محیط تهیه می کند لذا نیازی به تنظیم فصل‌زمستان و فصل تابستان ندارند .