پاور وظیفه تامین ولتاژ و کنترل جریان به منظور کنترل توان تیوب لیزر را بر عهده دارد. بدین صورت که ولتاژحدود 30 کیلو وات و جریان حدود 30 میلی آمپر برای روشن کردن عموم تیوب های میانگین 100 وات و پیک 120 وات را تامین می کند.