تکنولوژی جدید پایه های تیوب دستگاه برش و حکاکی لیزری روتک که به جهت داشتن شرایط فنری موجب عدم فشار بر جداره شیشه ای تیوب می‌شود , همینطور با داشتن پیچ تنظیم تغییر ارتفاع این قابلیت و امکان را برای دستگاه برش لیزری تولید می نماید که بتوان تیوب لیزر با توان های متفاوت و برند های مختلف را در دستگاه برش لیزری استفاده کرد .