پمپ هوا دستگاه برش و حکاکی لیزری کمپرسور کوچکی است که هوا را با فشار روی خروجی هد پمپاژ می نماید . وجود پمپ دستگاه برش لیزری بازدارنده از حریق گرفتگی قطعه فعالیت و همین طور دور کردن دوده ها از سطح فعالیت میگردد . فشار های هوای کمپرسور تاثیر بسزایی در سیستم کارکرد ماشین دارااست .