پنل دستگاه برش لیزری نوع لترو 6585 از محصولات کمپانی لیترو هست و این موسسه پس از سالهای متمادی ساخت سری 65 با پانل نوع 03 بالاخره تمایل به تعویض کیبورد به نوع 04 در ایندسته برای دستگاه برش و حکاکی لیزری کرده است . شایان ذکر است تغییر تحول کلیدها به گونه برجسته فشاری نسبت به کلیدهای سطح مدل 03 کارکرد آن را راحت تر و مورد اطمینان بیشتری قرار داده است . از نظر LCD کاراکتری هر دو دسته پنل دستگاه برش لیزری لترو 03 و 04 دارنده پردازنده شبیه می‌باشند و منوی کاربری تغییر و تحول خاصی نداشته است .