پانل مین برد لترو می‌باشد که دسته A – 03 تقریبا برای کل سری 65 لترو یکسان و به صورت مشابه مورد استفاده قرار میگیرد . این پانل دارنده نمایشگر جیوه ای سیاه سپید هست . در مقایسه با مدلهایشبیه در کیفیت بالایی طبقه بندی می‌شود .