پولی های دستگاه برش لیزری در طرحهای متعدد و جنس های متعدد وجود دارند تفاوت این مدل پولی جنس برنجی و ضد خوردگی آن می‌باشد که عمر و دقت بیشتری نسبت به مدل آلمینیومی دارااست .