چیلردستگاه لیزر CW مربوط به کمپانی S&A میباشد , این مجموعه یکی‌از مطرح ترین تولید کننده های چیلرهای صنعتی در آسیا است . توان خنک کنندگی این چیلر دستگاه برش لیزری از مدل 5000بیشتر بوده البته بازده و تلاش با میزان مصرف برق معادل گونه های شبیه برای دستگاه برش لیزری فعالیت می نماید , این چیلر دارنده حلقه کاری هیستیرزیس بوده و همین طور هوشمند در تشخیص دمای محیطی می‌باشد .