این کابل از یک طرف دارنده سوکت نری USB مدل 2 جهت اتصال به مین برد پورت Udisk و از سمت دیگر دارنده مادگی USB مدل دوم متصل شونده به بدنه دستگاه جهت اتصال حافظه میباشد .