این کابل از یک طرف دارنده اتصال USB نوع 1 جهت اتصال به پورت ارتباطی مین برد بوده و از سمت دیگر دارنده اتصال نری USB نوع 2 جهت اتصال به پورت USB کامپیوتر هست .