این کابل دارنده دو اتصال نری USB نوع 2 جهت اتصال به پورت USB کامپیوتر و اتصال به USB مادگی کابل اتصال روی بدنه ماشین میباشد .