از آنجایی که دستگاه برش و حکاکی لیزری برای بهره‌برداری نیازمند فراگیری بوده و بایستی به منظور حفظ ایمنی فقط به وسیله اپراتور ذی‌ربط مورد استفاده قرار گیرد . کلید سوئیچ این قابلیت را آماده می سازد تنها دارنده کلید , مجوز استفاده از ماشین را داشته باشد این قطعه مشتمل بر دو کنتاکت باز بوده که با آمپر 16 و ولتاژ 220 ولت فاز و نل را به صورت هم زمان متصل یا قطع می نماید .